wij zijn van betekenis

Opbrengsten uit de exploitatie van beide locatie komen ten goede aan ideële doelen via de Joannes Bosco Stichting. De stichting kiest bewust voor projecten in Brabant die gericht zijn op de ontwikkeling van jongeren in een minder gemakkelijke situatie.

Met uw hulp kunnen wij de komende periode via de Joannes Bosco Stichting o.a. de volgende projecten steunen:

  • IMC Weekendschool Tilburg
  • Stichting Leergeld Vught
  • Playing for Success Eindhoven
  • Wensboom